HỒ SƠ BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ

HỒ SƠ BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ

Hồ sơ báo cáo công tác bảo vệ môi trường là gì?

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo định kỳ hàng năm mà Doanh nghiệp phải thực hiện để báo cáo đển cơ quan quản lý về tổng thể công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở (cụ thể kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 và báo cáo được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31/01 của năm tiếp theo, ngoại trừ các trường hợp báo cáo theo yêu cầu của cơ quan chức năng). Báo cáo lần đầu được gửi trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

Căn cứ pháp lý?

Căn cứ điều 37, Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT được ban hành ngày 31/12/2019, có hiệu lực từ ngày 15/02/2020. Đã quy định Doanh nghiệp phải lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường; Lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh, kiểm tra; Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm.

Nội dung và cấu trúc của hồ sơ được quy định tại phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư.

Nộp báo cáo ở đâu?

  • Sau khi lập xong báo cáo, các Doanh nghiệp gửi báo cáo tới các cơ quan như sau:
  • Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ sở;
  • Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
  • Riêng Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về bảo vệ môi trường khu công nghiệp.

Xem thêm:

Mọi thắc mắc, hay cần hỗ trợ, tư vấn. Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ tới Môi trường Lâm Viên theo thông tin dưới đây

Công ty TNHH Công nghệ và Môi trường Lâm Viên

Địa chỉ: 490/12/4 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q. 12, TP. HCM

Hotline: 0932 114 583

FacebookCông ty TNHH Công nghệ & Môi trường Lâm Viên

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Công Nghệ & Môi Trường Lâm Viên

Địa chỉ: 40/4/6 thạnh xuân 40, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP. HCM

E-Mail: moitruonglamvien@gmail.com

Điện thoại: 0932 114 583 | 0911 236 545