TIN VUI, TIN VUI DÀNH CHO DOANH NGHIỆP – CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ MÔI TRƯỜNG

TIN VUI, TIN VUI DÀNH CHO DOANH NGHIỆP – CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ MÔI TRƯỜNG

Cải cách chế độ báo cáo về môi trường cho doanh nghiệp

Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ban hành ngày 31/12/2019, có hiệu lực từ ngày 15/02/2020; đã có những cải cách đột phá về chế độ báo cáo của doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường.

Trước đây, chế độ báo cáo về môi trường của doanh nghiệp được quy định ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau từ luật, nghị định, quyết định và thông tư. Nội dung của các báo cáo này là khác nhau bởi các mục đích, yêu cầu quản lý khác nhau. Các doanh nghiệp thực hiện các báo cáo môi trường tại nhiều thời điểm khác nhau; cơ quan nhà nước được báo cáo cũng rất khác nhau. Tuy nhiên, khi Thông tư 25:2019/TT-BTNMT ra đời, các báo cáo về môi trường riêng lẻ trước đây đã được cắt giảm, tích hợp lại trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Cấu trúc và nội dung của báo cáo được quy định cụ thể trong phụ lục VI của TT 25:2019/TT-BTNMT.

Thực trạng chế độ báo cáo về môi trường trước khi ban hành Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

Trước khi Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT được ban hành; lĩnh vực môi trường có 11 văn bản quy phạm pháp luật; bao gồm luật; nghị định; quyết định và thông tư; quy định 27 loại báo cáo khác nhau cho các đối tượng là doanh nghiệp phải thực hiện.

Trước ngày 15/02/2020, tức là ngày Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành; hầu hết các doanh nghiệp phải thực hiện tối thiểu là 02 báo cáo; tối đa là 24 báo cáo khác nhau trong một năm. Để gửi các cơ quan có thẩm quyền khác nhau ở trung ương và địa phương. Việc thực hiện báo cáo rất phức tạp không cần thiết; thực sự là một gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp.

Trong khi đó, đứng ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước thì lại không có thông tin tổng thể về các vấn đề môi trường hay công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp do việc thực hiện chế độ báo cáo một cách riêng lẻ, phân tán theo từng nội dung cụ thể.

Những lợi ích mà doanh nghiệp nhận được từ việc cải cách chế độ báo cáo về môi trường

Sau khi Thông tư 25/2019/TT-BTNMT có hiệu lực thì các doanh nghiệp chỉ thực hiện 01 báo cáo về môi trường trong 01 năm.  Như vậy Thông tư 25/2019/TT-BTNMT đã cắt giảm được 23 báo cáo, chiếm 85% số lượng báo cáo của doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Có thể dễ dàng nhận thấy lợi ích doanh nghiệp nhận được là cắt giảm, tiết kiệm đáng kể nguồn lực, thời gian, chi phí thực hiện báo cáo cho doanh nghiệp. Theo chia sẻ của ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường thì ước tính sẽ tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho cộng đồng doanh nghiệp. Nếu như trước đây doanh nghiệp phải xây dựng nhiều báo cáo thì nay chỉ cần lồng ghép, tích hợp lại trong một báo cáo.

Những lợi ích mà cơ quan nhà nước sẽ nhận được từ việc cải cách chế độ báo cáo về môi trường

Không chỉ doanh nghiệp được hưởng lợi ích từ việc cắt giảm, đơn giản hóa chế độ báo cáo trong lĩnh vực môi trường, chúng tôi cho rằng cơ quan quản lý nhà nước cũng được hưởng lợi từ việc tích hợp, đơn giản hóa chế độ báo cáo này. Thay vì nhận được các báo cáo riêng lẻ, thông tin phân tán thì nay được báo cáo một cách đầy đủ, tổng thể với thông tin có tính hệ thống về các vấn đề môi trường và công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, điều này giúp thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Nguồn: Báo Tài nguyên và Môi trường

Xem thêm:

HỒ SƠ BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO TT 25:2019/TT-BTNMT

Môi trường Lâm Viên đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và phát triển

Công ty TNHH Công nghệ và Môi trường Lâm Viên

địa chỉ: 490/12/4 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q. 12, TP. HCM

Hotline: 0932114583

Facebook: Công ty TNHH Công nghệ & Môi trường Lâm Viên

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Công Nghệ & Môi Trường Lâm Viên

Địa chỉ: 40/4/6 thạnh xuân 40, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP. HCM

E-Mail: moitruonglamvien@gmail.com

Điện thoại: 0932 114 583 | 0911 236 545