BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO TT 25:2019/TT-BTNMT

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO TT25:2019/TT-BTNMT

Quy định mới về hồ sơ báo cáo môi trường định kỳ hàng năm

Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT được ban hành ngày 31/12/2019 và có hiệu lực từ ngày 15/02/2020, theo đó, các doanh nghiệp chỉ thực hiện 01 báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong 01 năm. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp được gửi cho tất cả các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường có liên quan, gồm cả cấp trung ương và cấp địa phương.

Theo điều 37 của Thông tư này thì các Doanh nghiệp sẽ thực hiện hồ sơ môi trường định kỳ theo biểu mẫu mới – Báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Chi tiết điều 37 của Thông tư như sau:

  1. Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, trừ đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này, có trách nhiệm sau:

  1. Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này;
  2. Lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh, kiểm tra;
  3. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. Báo cáo lần đầu được gửi trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.
  4. Gửi báo cáo tới các cơ quan như sau:
  • Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ sở;
  • Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ);
  1. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về bảo vệ môi trường khu công nghiệp.

Cấu trúc của hồ sơ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường như sau:

Phần 1. Kết quả hoạt động các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

1. Về công trình bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải

2. Về công trình bảo vệ môi trường đối với khí thải

3. Về quản lý chất thải rắn

4. Kết quả khắc phục các yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)

Phần 2. Tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, CTRCNTT, CTNH

1. Đối với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH, CTRCNTT

2. Đối với chủ xử lý

Phần 3. Tình hình quản lý phế liệu nhập khẩu

Phần 4. Tình hình triển khai công tác cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Qua đó, cho thấy hồ sơ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường sẽ tích hợp nhiều báo cáo môi trường định kỳ hàng năm của Doanh nghiệp như: Báo cáo giám sát chất lượng môi trường; kết quả quan trắc chất lượng môi trường;  quản lý chất thải nguy hại; quản lý chất thải sinh hoạt & chất thải rắn công nghiệp thông thường,…

Chi tiết biểu mẫu xem tại đây.

Nếu trong quá trình lập hồ sơ, Quý doanh nghiệp có bất kỳ vướng mắc gì. Hãy liên hệ với Môi trường Lâm Viên để được tư vấn, giải đáp miễn phí, tận tình.

Công ty TNHH Công nghệ và Môi trường Lâm Viên

Địa chỉ: 490/12/4 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q. 12, TP. HCM

Hotline: 0932 114 583

Email: moitruonglamvien@gmail.com

Facebook: Công ty TNHH Công nghệ & Môi trường Lâm Viên

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Công Nghệ & Môi Trường Lâm Viên

Địa chỉ: 40/4/6 thạnh xuân 40, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP. HCM

E-Mail: moitruonglamvien@gmail.com

Điện thoại: 0932 114 583 | 0911 236 545