GIA HẠN GIẤY PHÉP XẢ THẢI, KHAI THÁC NƯỚC NGẦM CẦN NHỮNG GÌ

GIA HẠN GIẤY PHÉP XẢ THẢI, KHAI THÁC NƯỚC NGẦM CẦN NHỮNG GÌ

1. Thành phần hồ sơ

Đối với hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất.

Được quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP bao gồm các loại giấy tờ sau:

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép;

Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép;

Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

Bản sao giấy phép đã được cấp.

Đối với hồ sơ gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Được quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP bao gồm các loại giấy tờ sau:

Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép;

Kết quả phân tích chất lượng nước thải; chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước.

Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép;

Bản sao giấy phép đã được cấp.

GIA HẠN GIẤY PHÉP XẢ THẢI, KHAI THÁC NƯỚC NGẦM CẦN NHỮNG GÌ

2. Mẫu đơn xin gia hạn

Mẫu đơn báo cáo hiện trạng khai thác; sử dụng nước; xả nước thải vào nguồn nước; tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT.

3. Nơi tiếp nhận hồ sơ

Theo quy định, Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Trình tự, thủ tục xin gia hạn

Theo quy định tại Điều 36 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP, thủ tục xin gia hạn giấy phép xả thải, khai thác nước ngầm như sau:

Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép xả thải, khai thác nước ngầm nộp hai (02) bộ hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổ chức, cá nhân còn phải nộp thêm một (01) bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường của địa phương dự định đặt công trình;

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Xem thêm:

Các bước lập hồ sơ xin giấy phép xả thải ở Bình Dương

Gia hạn giấy phép xả thải – hướng dẫn hồ sơ và thủ tục cần thiết

Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung hoàn thiện mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo rõ lý do.

Sau đó, trong thời hạn hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định báo cáo, nếu cần thiết kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định báo cáo. Trường hợp đủ điều kiện gia hạn giấy phép thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép.Nếu không đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh giấy phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không gia hạn giấy phép;

Tin bài khác:

Tin vui, tin vui dành cho doanh nghiệp – cải cách chế độ báo cáo về môi trường

Biện pháp xử lý nước nhiễm mặn

Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại báo cáo không tính vào thời gian thẩm định báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc;

Trường hợp phải lập lại báo cáo, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ những nội dung báo cáo chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ.

Cuối cùng, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.

Môi trường Lâm Viên đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và phát triển.

Công ty TNHH Công nghệ và Môi trường Lâm Viên

Địa chỉ: 490/12/4 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q. 12, TP. HCM

Hotline: 0932114583

Email: moitruonglamvien@gmail.com

Facebook: Công ty TNHH Công nghệ & Môi trường Lâm Viên

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Công Nghệ & Môi Trường Lâm Viên

Địa chỉ: 40/4/6 thạnh xuân 40, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP. HCM

E-Mail: moitruonglamvien@gmail.com

Điện thoại: 0932 114 583 | 0911 236 545