VỆ SINH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động mới nhất

Hồ sơ vệ sinh lao động là căn cứ để người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động từ đó kiểm soát được các yếu tố nguy hiểm, cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Thông tư mới nhất quy định Nội dung quản lý vệ sinh lao động tại cơ sở lao động bao gồm:

  •  Lập và cập nhật hồ sơ vệ sinh lao động của cơ sở lao động;( Theo nghị định Số: 39/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15/5/2016)
  •  Quan trắc môi trường lao động;( Nghị định S: 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15/5/2016)
  •  Báo cáo y tế lao động. (Thông tư Số: 19/2016/TT-BYT ban hành ngày 30/06/2016)

Tần suất lập và nộp báo cáo

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động và tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong phạm vi quản lý định kỳ 1 năm/lần.

Hồ sơ vệ sinh lao động và báo cáo quan trắc môi trường lao động

Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, gửi báo cáo về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động về cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi cơ sở sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính và nơi có người lao động đang làm việc như sau:
a) Báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở;
b) Báo cáo Sở Y tế về việc thực hiện công tác quan trắc môi trường lao động tại cơ sở.

Báo cáo y tế lao động

Cơ sở lao động gửi báo cáo y tế lao động về Trung tâm Y tế (dự phòng) quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh. Đối với cơ sở trực thuộc bộ, ngành gửi thêm 01 bản về đơn vị y tế bộ, ngành).

Thời gian gửi báo cáo:
a) Trước ngày 05 tháng 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm;
b) Trước ngày 10 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

*Ghi chú:

Việc đo, kiểm tra môi trường lao động phải được thực hiện bởi đơn vị có đủ điều kiện và chứng nhận phù hợp.

Kết quả đo kiểm tra môi trường lao động được lập và được lưu giữ như sau:
– 01 bộ lưu tại cơ sở lao động.
– 01 bộ lưu tại đơn vị thực hiện đo, kiểm tra môi trường lao động cho cơ sở lao động quy định tại khoản này.
– 01 bộ lưu tại đơn vị quản lý về sức khỏe người lao động (Trung tâm y tế dự phòng ) và môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở lao động đặt trụ sở và tại đơn vị quản lý y tế. Bộ, ngành đối với trường hợp cơ sở lao động thuộc quyền quản lý của Bộ, ngành.

Căn cứ pháp lý thực hiện 

– Căn cứ Luật an toàn vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội;

-Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động;

-Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

– Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động;

-Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế.

Quy trình thực hiện hồ sơ vệ sinh an toàn lao động

– Khảo sát tình hình hoạt động, quy mô sản xuất và tình trạng môi trường tại cơ sở.

– Thống kê nguyên liệu, máy móc, hóa chất và mô tả quy trình công nghệ sản xuất, các công trình xử lý chất thải tại cơ sở

– Đánh giá chất lượng vệ sinh môi trường xung quanh khu dự án.

-Mô tả các công trình phúc lợi cho người lao động. (Cơ sở làm việc của y tế, thuốc, phương tiện,vật dụng phục vụ cấp cứu tại chỗ, phương án tổ chức cấp cứu tại chỗ…)

– Thống kê các công trình xử lý, Thiết bị đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

– Tổng hợp các yếu tố có hại tại cơ sở lao động cần quan trắc.

– Lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động tạị cơ sở

-Dựa vào hồ sơ vệ sinh môi trường lao động tại cơ sở tiến hành quan trắc môi trường lao động định kỳ  bằng cách Đo đạc, phân tích các chỉ tiêu khí thải, vi khí hậu, yếu tố vật lý có ảnh hưởng đến môi trường làm việc của người lao động.

– Trình nộp báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động lên Sở y tế và Báo cáo y tế lao động lên cơ quan quản lý. (Trung tâm y tế dự phòng tại địa bàn)

Tải mẫu hồ sơ vệ sinh lao động cho cơ sở tại đây:ho-so-ve-sinh-moi-truong-lao-dongmau-bao-cao-y-te-lao-dong-cua-co-so-lao-dong

Mọi thông tin cần được tư vấn và hỗ trợ vui lòng liên hệ tới môi trường Lâm Viên

Để được tư vấn miễn phí liên hệ ngay: 

Công ty TNHH CÔNG NGHỆ và MÔI TRƯỜNG LÂM VIÊN

HOTLINE: 0932.114.583

Địa chỉ: 490/12/4 Đường Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: moitruonglamvien@gmail.com

Website: moitruonglamvien.com

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Công Nghệ & Môi Trường Lâm Viên

Địa chỉ: 40/4/6 thạnh xuân 40, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP. HCM

E-Mail: moitruonglamvien@gmail.com

Điện thoại: 0932 114 583 | 0911 236 545