Thông tư 26/2015/TT-BTNMT Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Ngày ban hành : 28/05/2015 00:00
Ngày hiệu lực : 15/07/2015 00:00
Thuộc chủ đề : Môi trường
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
Số hiệu văn bản: 26/2015/TT-BTNMT
Dung lượng file đính kèm: 490.50 KB
Tải File thong-tu-de-an-bvmt-26.2015.tt-btnmt.