HỒ SƠ, THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP CẦN CÓ TRƯỚC VÀ KHI ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

HỒ SƠ, THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP CẦN CÓ TRƯỚC VÀ KHI ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

Xã hội phát triển, nhu cầu của con người tăng cao dẫn đến hoạt động sản xuất tăng cao. Các hoạt động sản xuất sẽ phát sinh chất thải, gây tác động đến môi trường. Để vừa đáp ứng yêu cầu vừa phát triển kinh tế vừa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Trước và khi đi vào hoạt động sản xuất, các doanh nghiệp cần phải thực hiện đầy đủ các hồ sơ môi trường nhằm quản lý và đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

HỒ SƠ, THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP CẦN CÓ TRƯỚC VÀ KHI ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

Môi trường Lâm Viên xin tư vấn các loại hồ sơ mà doanh nghiệp cần trước và khi đi vào hoạt động sản xuất như sau:

I. Hồ sơ môi trường trước khi đi vào hoạt động

 1. Kế hoạch bảo vệ môi trường/ Đánh giá tác động môi trường.

 • Các dự án thuộc cột 3, phụ lục II, NĐ 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019; sẽ phải lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường;
 • Các dự án thuộc cột 5, phụ lục II, NĐ 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019; sẽ phải lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường.
 1. Xây dựng các công trình bảo vệ môi trường.

 • Các dự án trong quá trình hoạt động sản xuất có phát sinh khí thải. Sẽ phải xây dựng hệ thống xử lý khí thải để xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường
 • Các dự án trong quá trình hoạt động thì đều phát sinh nước thải sinh hoạt. Do đó, doanh nghiệp cần phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. Ngoài ra, nếu có phát sinh nước thải sản xuất thì doanh nghiệp cần phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho phù hợp để xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.
 • Xây dựng khu chứa chất thải rắn sinh hoạt; chất thải rắn công nghiệp thông thường (nếu có phát sinh); chất thải rắn nguy hại.
 1. Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường

Các đối tượng thuộc cột 4, phụ lục II, NĐ 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019; sau khi xây dựng, lắp đặt sẽ phải lập báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.

 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Các đối tượng thuộc cột 4, phụ lục II, NĐ 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019; Sẽ phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải để đánh giá sự phù hợp và đáp ứng yêu cầu xử lý chất thải của các công trình, thiết bị xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định.

 1. Xin phép khai thác nước ngầm (áp dụng đối với doanh nghiệp có sử dụng nước giếng)

Tất cả các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; các cơ sở hạ tầng; dịch vụ có nhu cầu sử dụng nước ngầm đều phải xin giấy phép khai thác nước ngầm.

 1. Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Nếu doanh nghiệp hoạt động sản xuất có phát sinh chất thải nguy hại có tổng khối lượng > 600 kg/năm thì phải lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

II. Hồ sơ môi trường khi đi vào hoạt động

 1. Lập giấy phép xả thải vào nguồn nước; báo cáo tình hình xả thải

 • Giấy phép xả thải: Được thực hiện đối với những doanh nghiệp có phát sinh nước thải và xả thải ra môi trường. Giấy phép xả thải được làm sau khi đã hoàn thành hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn.
 • Báo cáo tình hình xả thải: Căn cứ điểm c, khoản 1 điều 3, thông tư 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018. Định kỳ hàng năm các tổ chức; cá nhân có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước sẽ phải lập báo cáo tình hình xả thải.
 1. Làm hợp đồng thu gom chất thải

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom; vận chuyển và xử lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật.

 1. Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành thương mại.

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ; tần suất báo cáo được thực hiện theo đúng chương trình quan trắc môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.

 1. Lập báo cáo tình hình sử dụng nước ngầm (nếu có)

Căn cứ điểm c, khoản 1 điều 3, thông tư 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018. Định kỳ hàng năm các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác; sử dụng tài nguyên nước sẽ phải lập báo cáo tình hình sử dụng nước ngầm.

Trên đây là các loại hồ sơ, thủ tục môi trường cần thiết trước và khi đi vào hoạt động của các doanh nghiệp. Trong quá trình lập hồ sơ, nếu quý doanh nghiệp cần hỗ trợ điều gì thì chần chừ gì mà không nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn, giải đáp tận tình. Hoặc để tiết kiệm thời gian và chi phí cho quý doanh nghiệp, Môi trường Lâm Viên cung cấp dịch vụ lập các hồ sơ, thủ tục môi trường đảm bảo nhanh, gọn, lẹ và chi phí lại vô cùng hợp lý.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Công Nghệ & Môi Trường Lâm Viên

Địa chỉ: 40/4/6 thạnh xuân 40, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP. HCM

E-Mail: moitruonglamvien@gmail.com

Điện thoại: 0932 114 583 | 0911 236 545