LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA TỈNH TÂY NINH

LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA TỈNH TÂY NINH

Hiện nay, Tại Nghị quyết số 03/2021 ban hành ngày 01/07/2021 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trườngtrên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau: nghi-quyet-03-2021- dong phi moi truong – MOI TRUONG LAM VIEN

  1. Phạm vi điều chỉnh, đối tưởng áp dụng:

Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức thu, chế dộ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh.

Đối tượng áp dụng: Nghị quyết này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí, lệ phí; Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài Nguyên và Môi trường trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh.

2. Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng thuộc lĩnh vực Tài Nguyên và Môi trường

  • Mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí

a) Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi  môi trường.

b) Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất, phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất .

c) Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

d) Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng

 

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Công Nghệ & Môi Trường Lâm Viên

Địa chỉ: 40/4/6 thạnh xuân 40, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP. HCM

E-Mail: moitruonglamvien@gmail.com

Điện thoại: 0932 114 583 | 0911 236 545