Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là gì ?

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ môi trường mà các cá nhân, tổ chức sở hữu hoặc điều hành các tổ chức kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký để được cấp phép kinh doanh, thực hiện vận chuyện và xử lý chất thải nguy hại theo quy định của thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các hoạt động xử lý rác thải là các hoạt động liên quan đến việc phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu, phân định, phân loại, tái sử dụng, lưu trữ, vận chuyển và xử lý chất thải.

  1. Căn cứ pháp lý:

– Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.

– Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

– Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT quy định về quản lý chất thải nguy hại.

2. Đối tượng phải thực hiện đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 Là đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện…. nếu phát sinh chất thải nguy hại với khối lượng trên 600kg rác nguy hại/năm. (Trường hợp phát sinh dưới 600kg/năm thì  phải làm công văn xin miễn cấp sổ).

3. Hồ sơ cần thiết và thời gian giải quyết về việc đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

– 1 đơn đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu tại phụ lục 1A, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, hoặc các giấy tờ liên quan khác. (Bản sao)

– Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường định kỳ, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc các giấy tờ liên quan đến môi trường khác nếu có.(Bản sao)

– Đối với trường hợp đăng ký lại sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cần phải có Bản gốc sổ chủ nguồn chất thải nguy hại đã đăng ký trước đó.

– Tổng số lượng hồ sơ cần đăng ký: 2 bộ hồ sơ.(hồ sơ đóng thành quyển phải có danh mục kèm theo)

Thời gian giải quyết:

– Kiểm tra, xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo các cá nhân, tổ chức bổ sung, sửa đổi hồ sơ (nếu có): tối đa 10 ngày.

– Thẩm định và cấp sổ chủ nguồn chất thải nguy hại: tối đa 20 ngày.

Lưu ý: thời gian giải quyết không tính thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung.

4. Quy trình thực hiện việc đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

– Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất.

– Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất.

– Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác.

– Lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho cơ sở.

– Trình nộp cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp phép.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: 

Công ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Lâm Viên
490/12/4 đường Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM
ĐT/Zalo: 0932 114 583  Mail: mylinhbt90@gmail.com

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Công Nghệ & Môi Trường Lâm Viên

Địa chỉ: 40/4/6 thạnh xuân 40, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP. HCM

E-Mail: moitruonglamvien@gmail.com

Điện thoại: 0932 114 583 | 0911 236 545