Hotline tư vấn

0932 114 583

Hotline Kỹ thuật

0911 236 545

HƯỚNG DẪN LẬP ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

Trước hết, chúng ta cần biết Đăng ký môi trường là gì? Đăng ký môi trường là một hồ sơ mà Chủ Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.

Đăng ký môi trường là gì?

Đăng ký môi trường là hồ sơ mà Chủ Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.

Đối tượng phải đăng ký môi trường.

Đối tượng phải đăng ký môi trường bao gồm:

  • Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.
  • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày 01/01/2022 có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

Đối tượng được miễn đăng ký môi trường

Các dự án thuộc đối tượng sau sẽ được miễn làm giấy phép môi trường:

Dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh;

dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất,, kinh doanh dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải rắc sinh hoạt dưới 300kg/ngày được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương; được phát sinh nước thải dưới 5m3/ngày, khí thảo dưới 50m3/giờ dược xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương.

Danh mục dự án đầu tư, cở sở dược miễn đăng ký môi trường quy định tại Phụ lục XVI ban hàng kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Thủ tục đăng ký môi trường

Các dự án, cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện đăng ký môi trường thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Lập hồ sơ đăng ký môi trường: Khảo sát, thống kê số liệu dự án, tổng hợp và lập hồ sơ đăng ký môi trường.
  • Bước 2: Nộp hồ sơ Đăng ký môi trường về UBND xã, phường tại địa điểm thực hiện dự án.
  • Bước 3: Nhận kết quả Đăng ký môi trường đã được xác nhận.

Chi phí lập hồ sơ Đăng ký môi trường

Trong quá trình tiền hiểu về thủ tục đăng ký môi trường cho doanh nghiệp. Quý khách hàng có thắc mắc hay cần tìm hiểu về chi phí thực hiện xin vui lòng liên hệ thông tin sau:

Công ty TNHH Công nghệ và Môi trường Lâm Viên

Điện thoại/zalo: 0932 114 583 Gặp Mỹ Linh.

 

 

Các bài viết khác

Email