Giấy phép xả thải vào nguồn nước

Giấy phép xả thải vào nguồn nước

cùng với sự phát triển của nền công nghiệp hiện nay, thì vấn để bảo vệ môi trường cũng là một vấn đề cần được quan tâm và thực hiện tốt. có như vậy thì sư phát triển của một đất nước mới được bền vững.

Ngày nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đang diễn ra hết sức nghiêm trọng. Các doanh nghiệp thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường. Cùng chung tay bảo vệ nguồn nước vì lợi ích chung của mọi người. Môi trường Lâm Viên– đơn vị tư vấn môi trường chúng tôi sẽ giúp các bạn đăng ký giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là gì?

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là quá trình phân tích, đánh giá, ảnh hưởng nước thải đến môi trường nước (ở đây chính là nguồn tiếp nhận). Từ đó, có thể đề ra các phương pháp quản lý, giải pháp công nghệ nhằm đảm bảo nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đạt quy chuẩn của bộ Tài nguyên Môi trường.

Đối tượng cần xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

– Các cơ sở ở việt nam có hoạt động liên quan đến việc xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 10m3/ngày đêm.

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt cho cho báo cáo xả thải đối với những cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 5.000m3/ngày đêm trở lên.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương phê duyệt cho cho báo cáo xả thải đối với những cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng nhỏ hơn 5.000m3/ngày đêm.

– Thời hạn của giấy phép xả nước thải vào nguồn nước không quá 10 năm, nếu xin gia hạn thêm thì thời gian gia hạn không quá 5 năm. Tại thời điểm xin gia hạn, giấy phép xả thải vào nguồn tiếp nhận cũ phải còn hiệu lực ít nhất 3 tháng.

Các căn cứ pháp luật quy định việc xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

– Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 có hiệu lực từ 01/01/2013.
– Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên nước.
– Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
– Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt quy định hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có hiệu lực 15/12/2013.

Quy trình lập giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

– Khảo sát thực địa về công trình, thu thập dữ liệu cần thiết cho việc lập đề án/báo cáo.
– Tiến hành đo đạc, lấy mẫu, xác vị trí các điểm (trước và sau hệ thống xử lý nước thải, nước mặt xả vào sông, vào suối của nguồn thải)
– Phân tích, đánh giá, nghiên cứu tính chất nguồn nước tại cơ sở.
– Mô tả hệ thống công trình xử lý xả nước thải vào nguồn nước.
– Phân tích, đánh giá tác động của hiện trạng xả nước và đề xuất các phương pháp giảm thiểu, khắc phục ô nhiễm nguồn tiếp nhận do xả nước thải.
– Lập các sơ đồ khảo sát, lấy mẫu.
– Tổng hợp số liệu, hoàn thành báo cáo, đề án.
– Nộp báo cáo/đề án cho cơ quan nhà nước theo quy định.

Hồ sơ cần thiết đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

– Đơn đề nghị cấp giấy phép;

– Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải; báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước;

– Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

– Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải ( Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư ).

– Đối với những trường hợp xin cấp lại hoặc gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn tiếp nhận phải có bản gốc giấy phép xả nước thải đã đăng ký trước đó.

Cơ quan tiếp nhận giấy phép xả nước thải vào nguồn nước


Để được tư vấn cụ thể hơn hoặc muốn tìm hiểu rõ hơn về Giấy phép xả thải xin Quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Lâm Viên
490/12/4 đường Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM
ĐT/Zalo: 0932 114 583 Mỹ Linh
Bài viết có liên quan:
– https://moitruonglamvien.com/bao-cao-hoan-thanh-danh-gia-tac-dong-moi-truong/
– https://moitruonglamvien.com/quyet-dinh-142007btnmt-quy-dinh-ve-tram-lap-xu-ly-gieng-khoan-khong-xu-dung/

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Công Nghệ & Môi Trường Lâm Viên

Địa chỉ: 40/4/6 thạnh xuân 40, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP. HCM

E-Mail: moitruonglamvien@gmail.com

Điện thoại: 0932 114 583 | 0911 236 545