ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP

Công ty TNHH CÔNG NGHỆ và MÔI TRƯỜNG LÂM VIÊN chuyên tư vấn về môi trường chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng 24/7. Hãy gọi ngay cho chúng tôi  0911 236 545 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí!

Phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện vẫn được coi là vấn đề then chốt, quyết định sự thành công của quá trình phát triển kinh tế – xã hội nói chung và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) nói riêng của nhiều quốc gia. Đặc biệt với Việt Nam, một nước có nền sản xuất nông nghiệp làm nền tảng, sự đóng góp của nông nghiệp, nông thôn vào sự phát triển chung của quốc dân càng to lớn. Phát triển nông nghiệp, nông thôn là một quá trình tất yếu cải thiện một cách bền vững về kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường.

Tuy nhiên, năng suất nông nghiệp đang ở ngưỡng giới hạn và mức tăng đang giảm dần, sản xuất nông nghiệp đang chịu ảnh hưởng lớn bởi tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết bất thường và sự thiếu ổn định của giá cả đầu vào cũng như đầu ra. Mặt khác, sản xuất nông nghiệp hiện nay ở các nước Mekong cũng có ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, thiếu bền vững và làm cạn kiệt nguồn tài nguyên như ô nhiễm và suy giảm chất lượng đất và nguồn nước. Đã xuất hiện những thách thức đáng kể liên quan đến việc gia tăng bất bình đẳng, gia tăng khoảng cách về mức sống giữa nông thôn– thành thị, giữa các vùng cũng như những quan ngại về môi trường xuống cấp tại khu vực nông thôn, đòi hỏi cần các nghiên cứu và đầu tư tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp và khu vực nông thôn.
Vì vậy các dự án phát triển nông nghiệp cần phải đánh giá tác động đối với môi trường xung quanh như thế nào trước khi triển khai.

1. Đối tượng:

  • Những dự án thuộc phụ lục II của NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

2. Hồ sơ cần thiết:

-Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy đăng ký kinh doanh

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ giấy tờ khác có giá trị tương đương

– Quyết định cho phép đầu tư/ Giấy tờ tương đương

– Báo cáo đầu tư/ thuyết minh dự án/ giấy tờ tương đương

– Văn bản chấp thuận đấu nối nước thải

– Bản vẽ hiện trạng, tổng thể, bố trí phân khu chức năng, thoát nước.

3. Quy trình thực hiện:

– Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn;

– Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH;

– Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án;

– Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án;

– Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án;

– Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh;

– Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án;

– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án;

– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường;

– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;
-Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án;

-Xây dựng chương trình giám sát môi trường;

– Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.

4. Căn cứ pháp lý:

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015.
– Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015, Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường
– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT , ban hành ngày 29/05/2015, của bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

5. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định:

  • Sở Tài nguyên và Môi trường
  • Phòng Tài nguyên và Môi trường
  • Ban quản lý khu công nghiệp

Để được tư vấn miễn phí liên hệ ngay:

Công ty TNHH CÔNG NGHỆ và MÔI TRƯỜNG LÂM VIÊN

HOTLINE: 0932.114.583

Địa chỉ: 490/12/4 Đường Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: moitruonglamvien@gmail.com

Website:  moitruonglamvien.com

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Công Nghệ & Môi Trường Lâm Viên

Địa chỉ: 40/4/6 thạnh xuân 40, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP. HCM

E-Mail: moitruonglamvien@gmail.com

Điện thoại: 0932 114 583 | 0911 236 545