XIN GIẤY PHÉP XẢ THẢI TẠI LONG AN

XIN GIẤY PHÉP XẢ THẢI TẠI LONG AN

Để doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thủ tục thực hiện xin giấy phép xả thải cho Doanh nghiệp. Công ty TNHH CÔng nghệ và Môi Trường Lâm Viên xin gửi đến quý công ty những thông tin liên quan đến việc Xin giấy phép xả thải tại Long an.

 1. Những đối tượng nào cần lập giấy phép xả thải
 2. Đối tượng nào xả thải không cần phải xin phép, không phải đăng ký:
  1. Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước quy định tại các Điểm a, c, d và Điểm đ Khoản 1 Điều 44 của Luật tài nguyên nước mà không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 44 của Luật tài nguyên nước.
  2. Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước với quy mô nhỏ cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 44 của Luật tài nguyên nước bao gồm:
  3. a) Khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 44 của Luật tài nguyên nước;
  4. b) Khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy mô không vượt quá 0,1 m3/giây;
  5. c) Khai thác nước mặt cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp không vượt quá 100 m3/ngày đêm;
  6. d) Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy không vượt quá 50 kW;

  đ) Khai thác, sử dụng nước biển phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên đất liền với quy mô không vượt quá 10.000 m3/ngày đêm; khai thác, sử dụng nước biển phục vụ các hoạt động trên biển, đảo.

  1. Các trường hợp không phải xin phép xả nước thải vào nguồn nước quy định tại Khoản 5 Điều 37 của Luật tài nguyên nước bao gồm:
  2. a) Xả nước thải sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình;
  3. b) Xả nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 5 m3/ngày đêm và không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ;
  4. c) Xả nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và có thỏa thuận hoặc hợp đồng xử lý, tiêu thoát nước thải với tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đó;
  5. d) Xả nước thải nuôi trồng thủy sản với quy mô không vượt quá 10.000 m3/ngày đêm hoặc nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chứa.
 1. Quy trình thực hiện hồ sơ.
 2. Chi phí thực hiện giấy phép xả thải.
 3. Liên hệ Tư vấn và chào giá nhanh nhất.
  TÊN CÔNG TY CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG LÂM VIÊN
  ĐỊA CHỈ Thạnh Xuân 40, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. HCM
  SỐ ĐT/Zalo LIÊN HỆ 0932 114 583    Mail: moitruonglamvien@gmail.com

0932114583