Trám Lấp giếng Tại Long An

TRÁM GIẾNG LONG AN

Theo tình hình hiện nay tại Tỉnh Long An đang dần chuyển qua sử dụng nước máy cho tất cả các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh có triển khai yêu cầu công ty cung cấp nước sạch và doanh nghiệp phối hợp chuyển đổi nguồn nước sử dụng.

Từ đó, Việc các Doanh nghiệp cần tiền hành lựa chọn đơn vị thực hiện việc trám lấp giếng để chuyển sang nước máy.

Việc Trám lấp giếng tại Long An được tiến hành bởi các đơn vị Tham gia trám lấp giếng có chức năng theo quy định của nhà nước.

Chi phí trám lấp giếng tại Long An phụ thuộc vào đường kính giếng, số lượng giếng, và chiều sâu của giếng.

Hãy liên hệ với chúng tôi: 0932 114 583 – Môi trường Lâm Viên. Chúng tôi sẽ tư vấn và chọn ra dịch vụ tốt nhất cho quý công ty nhầm mang lại giá trị tốt nhất.

Công ty MÔi trường Lâm Viên xin gửi đến quý doanh nghiệp quy trình trám lấp giếng tại Long An như sau:

Bước 1: Khảo sát, đánh giá và thu thập.

Bước 2:

 

0932114583