LẬP BÁO CÁO GIÁM MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

Là Báo cáo tổng hợp về kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở/doanh nghiệp định kỳ hằng năm nộp về Cơ quan quản lý trực tiếp. Thông qua kết quả quan trắc trên để đánh giá công tác bảo vệ môi trường tại Doanh nghiệp.

  1. Đối tượng phải thực hiện: 

Theo quy định các đối tượng cần phải lập báo cáo giám  sát môi trường  bao gồm các đơn vị: cơ sở sản xuất, gia công, chế biến các loại; khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại, Khu  du lịch sinh thái, sân golf, khu thể thao… đã có giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường hoặc tương đương  phải tiến hành làm báo cáo giám sát định kỳ.

  1. Các bước tiến hành:
  • Bước 1: Khảo sát và thống kê số liệu báo cáo; tiến hành quan trắc mẫu: vị trí và thông số giám sát theo quy định trong chương trình bảo vệ môi trường của doanh nghiệp được phê duyệt.
  • Bước 2: Phân tích các thông số môi trường và đánh giá kết quả quan trắc.
  • Bước 3: Hoàn thành báo cáo giám sát môi trường.
  • Bước 4: Chủ đầu tư thống nhất và ký báo cáo.
  • Bước 5: Nộp báo cáo cho cơ quan thẩm quyền xem xét
  • Bước 6: Bàn giao cho khách hàng Báo cáo giám sát môi trường định kỳ đã được phê duyệt.
  1. Cơ quan tiếp nhận:

Báo cáo Giám sát môi trường sẽ được nộp về cho cơ quan quản lý của doanh nghiệp. Ví dụ như: Sở Tài Nguyên và môi trường tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện…

  1. Thời gian thực hiện:

Để hoàn thành một Báo cáo giám sát môi trường đinh kỳ khoảng 10-15 ngày tùy vào quy mô hoạt động của Doanh nghiệp. Nhưng nếu quý khách hàng đang cần gấp hoặc rút ngắn thời gian thực hiện hãy liên hệ với chúng tôi:

Môi trường Lâm Viên: ĐT/zalo: 0932 114 583 Mỹ Linh

http://moitruonglamvien.com/quy-dinh-xu-phat-hanh-chinh-trong-linh-vuc-moi-truong/

Công văn 3105 về quy định làm báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932114583